Strona główna


Koło Zielonogórskie Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) działa w środowisku informatyków z obszaru Zielonej Góry oraz południowej cześci województwa lubuskiego. Koło korzysta z pomieszczeń Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Unwersytetu Zielonogórskiego.

Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Informatyczne - Koło Zielonogórskie
Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Informatyki i Elektroniki
ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
tel. 68 328 24 84
e-mail: PTI@uz.zgora.pl
www: http://www.pti.zgora.pl